Gerechtshoven van Amsterdam en ’s-Hertogenbosch en de rechtbanken Arnhem en Den Haag experimenteren met kortere doorlooptijden. Het risico van termijnoverschrijding is daardoor toegenomen.

De rechtbanken Oost-Nederland en Den Haag en de gerechtshoven Amsterdam en ’s-Hertogenbosch hebben de procesreglementen in dagvaardingszaken aangescherpt om de doorlooptijden te bekorten. De reglementen wijken niet alleen af van het landelijk uniform procesreglement, maar ook onderling.
Zo geldt het nieuwe reglement in Oost-Nederland voor alle civiele zaken, terwijl de Rechtbank Den Haag alleen kortere procedures hanteert voor zaken die niet al te ingewikkeld zijn. Bij het Gerechtshof Amsterdam gelden de nieuwe reglementen alleen voor zaken die in 2013 zijn aangebracht, terwijl de aangescherpte termijnen en uitstelregelingen in ‘s-Hertogenbosch voor alle civiele appelzaken gelden.

Maximaal 15 A4-tjes
Tussen de pilots onderling bestaan ook – subtiele – verschillen. Zo mag een dagvaarding in Arnhem maximaal vijftien A4-tjes beslaan en akte maximaal vier. En bij het Hof Amsterdam mogen pleitmemories niet langer zijn dan twaalf pagina’s. De pilots hebben gemeen dat de termijnen voor het indienen van stukken en het doen van een uitspraak zijn bekort en de mogelijkheden voor uitstel drastisch zijn ingeperkt.

Overigens stelt het Bossche Hof zich deze week nog coulant op voor advocaten die nog onvoldoende bewust zijn van deze veranderingen. Bij het Amsterdamse Hof, dat de kortere procedures alleen hanteert voor nieuwe zaken, doen zich nauwelijks problemen voor, maar zo nodig wordt kort uitstel verleend.

Check de roljournalen
De pilots bij de rechtbanken zijn sinds vorig jaar gaande; die bij de hoven zijn op 1 januari gestart. Bij sommige lokale ordes is de berichtgeving over de nieuwe regels bij de hoven aanvankelijk onopgemerkt gebleven tussen de berichten over de gerechtelijke herindeling. De reglementen zijn inmiddels via de lokale ordes verspreid. Daarnaast raadt projectcoördinator Heleen Fikkers advocaten voor de zekerheid aan de roljournalen van de gerechten te raadplegen.

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie