Gerechtshoven van Amsterdam en ’s-Hertogenbosch en de rechtbanken Arnhem en Den Haag experimenteren met kortere doorlooptijden. Het risico van termijnoverschrijding is daardoor toegenomen.
De rechtbanken Oost-Nederland en Den Haag en de gerechtshoven Amsterdam en ’s-Hertogenbosch hebben de procesreglementen in dagvaardingszaken aangescherpt om de doorlooptijden te bekorten. De reglementen wijken niet alleen af van het landelijk uniform procesreglement, maar ook onderling. Zo geldt het nieuwe reglement in Oost-Nederland voor alle civiele zaken, terwijl de Rechtbank Den Haag alleen kortere procedures hanteert voor zaken die niet al te ingewikkeld zijn. Bij het Gerechtshof Amsterdam gelden de nieuwe reglementen alleen voor zaken die in 2013 zijn aangebracht, terwijl de aangescherpte termijnen en uitstelregelingen in ’s-Hertogenbosch voor alle civiele appelzaken gelden.
De pilots bij de rechtbanken zijn sinds vorig jaar gaande; die bij de hoven zijn op 1 januari gestart. Bij sommige lokale ordes is de berichtgeving over de nieuwe regels bij de hoven aanvankelijk onopgemerkt gebleven tussen de berichten over de gerechtelijke herindeling. Bij het Amsterdamse Hof, dat de kortere procedures alleen hanteert voor nieuwe zaken, doen zich nauwelijks problemen voor, maar zo nodig wordt kort uitstel verleend.

Download artikel als PDF

Advertentie