Bijna twee jaar nadat Van der V. in Alphen aan de Rijn zes mensen en daarna zichzelf doodschoot, hebben slachtoffers en nabestaanden op veel vragen nog geen antwoord. ‘Mijn cliënten voelen zich niet serieus genomen,’ aldus letselschadeadvocaat Veeru Mewa.

‘Buitengewoon teleurstellend.’ Zo noemt Veeru Mewa de uitkomst van het kort geding waarin besloten werd slachtoffers en nabestaanden van het schietdrama in Alphen aan de Rijn  geen inzage te geven in het door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie opgestelde onderzoeksrapport van Tristan van der V. ‘Kennelijk weegt het  recht op privacy van de dader zwaarder dan het recht op een eerlijk proces voor de slachtoffers en nabestaanden en het recht om de waarheid te kunnen achterhalen,’aldus de Amsterdamse letselschadeadvocaat (Beer Advocaten) die samen met John Beer slachtoffers en nabestaanden bijstaat.|

Onverteerbaar en niet te rijmen
Ook opmerkelijk, aldus Mewa, is dat het juist één van de doelen van het onderzoek was om nabestaanden en slachtoffers te helpen met de verwerking van dit drama. ‘Wonderlijk dat de resultaten dan niet met hen gedeeld worden.’ En wat het besluit van de Haagse kort geding rechter zo mogelijk nog onverteerbaarder maakt, is het feit dat informatie uit dat rapport wel ter beschikking is gesteld aan een vriend van Van der V. die ervan verdacht wordt vooraf kennis te hebben gehad van diens plannen. ‘Kennelijk werd zijn belang wel groter geacht.’       
 
Ook het argument dat openbaarmaking onmogelijk zou zijn vanwege de medische gegevens die het rapport bevat, snijdt volgens Mewa geen hout. ‘Zelfs het aanbod om niet ons, maar een vertrouwensarts inzage te geven en die vervolgens een aantal concrete vragen te laten beantwoorden, wees men af.’

Dat deze opstelling moeilijk te rijmen valt met recente pogingen de positie van het slachtoffer te versterken, kan Mewa niet ander dan beamen. ‘Ik kan het mijn cliënten lastig uitleggen.  Zij voelen zich in ieder geval niet serieus genomen. Maar het bevestigt maar weer eens dat, wanneer je tegenover de Staat staat, je zeer stevig in je schoenen moet staan. Als we tegenover Tristan zelf hadden gestaan, hadden we het wellicht wel al in handen gehad. Maar nu komt alles onder een vergrootglas te liggen.’ 
 
Ondanks deze tegenslag blijft Mewa strijdvaardig. ‘Het plan van aanpak verandert niet. We gaan nu beginnen met de bodemprocedure.’
 
Tekst: Mark Maathuis

Advertentie