Voor advocaten die een cliënt bijstaan voor of tijdens een politieverhoor, is er een nieuw protocol opgesteld door de Orde van Advocaten. Dat meldt de beroepsorganisatie vandaag in een persbericht.Bijlage:

In het protocol staan richtlijnen die advocaten houvast kunnen bieden als zij een verdachte bijstaan voor of tijdens een verhoor. ‘Verdachten maar ook politie en justitie weten zo precies wat ze mogen verwachten van de advocaat tijdens een politieverhoor,’ aldus het persbericht.

Benadrukt wordt dat advocaten alles mogen doen om de belangen van hun cliënt zo goed mogelijk te behartigen. ‘Hij doet dat uiteraard zorgvuldig en professioneel, zonder het vertrouwen in de advocatuur te schaden.’ Volgens de Orde blijkt uit Straatsburgse jurisprudentie dat advocaten een actievere rol mogen bekleden voorgaand en tijdens een politieverhoor. De Orde wil hier rekening mee houden, ondanks dat het nog geen Nederlandse wetgeving betreft.

Een advocaat mag tijdens een verhoor naast zijn cliënt zitten en desgewenst een onderbreking vragen, ingrijpen of verzoeken doen als daar aanleiding voor is. Hij let erop dat het verhoor rechtmatig verloopt en zijn cliënt niet wordt gedwongen een bepaalde verklaring af te leggen. Dat zijn enkele uitgangspunten uit het protocol. Het protocol bevat een checklist voor advocaten als praktisch hulpmiddel bij het politieverhoor.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie