De website van de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl is vanaf begin deze maand live.Bijlage:

Advocaat-stagiaires die vanaf 1 maart 2013 zijn be√ędigd, kunnen zich hierop inschrijven voor de nieuwe opleiding die in september begint. Daarnaast kunnen studenten, docenten en patroons hier voor informatie terecht.

Vanmiddag, donderdag 7 maart, presenteren uitvoeringsorganisaties Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) en Coachings- en trainingsbedrijf Dialogue hun visie, ambities en plannen voor de nieuwe opleiding. Daarnaast wordt het nieuwe curriculum toegelicht.

In het maartnummer van het Advocatenblad is aandacht besteed aan de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten (zie onderstaand pdf bestand). Marianne van den Bosch, directeur opleidingen bij het CPO en Monique van de Griendt, directeur van Dialogue lichten de nieuwe opleiding toe.

Meer keuzemogelijkheden
In de nieuwe situatie worden de beroepsopleiding (BO) en de voortgezette stagiaireopleiding (vso) samengevoegd tot een driejarige opleiding. De stagiaire kiest een civiel- straf- of bestuursrechtelijke leerlijn met een major, een minor en keuzevakken. Alle vakken sluiten af met een examen. In het curriculum is meer aandacht voor materieel recht. Bovendien verloopt ongeveer een kwart van het onderwijs straks via e-learning.

Het rapport van de Commissie Kortmann, dat eind 2010 verscheen, vormde de aanleiding voor de vernieuwing van de opleiding voor advocaat-stagiaires. Volgens het rapport sluit de BO niet meer aan op de eisen die de beroepsgroep stelt en is de vso te vrijblijvend.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie