Een combinatie van klassiek contactonderwijs en innovatieve leervormen: dat is het uitgangspunt van de nieuwe Beroepsopleiding voor advocaten. Interactief onderwijs en een digitale leeromgeving gaan een belangrijke rol spelen.

Blended learning, zo duiden onderwijsprofessionals de combinatie tussen contactonderwijs en digitaal onderwijs ook wel aan. Deze leervorm kreeg donderdag 7 maart volop aandacht tijdens de presentatie van de nieuwe Beroepsopleiding (BO) in Utrecht.

Stagiaires die in september gaan starten met de vernieuwde BO zullen gaan werken met een digitale leeromgeving (DLO). Via de website www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl kunnen zij straks inloggen in hun eigen omgeving. Daarop zijn onder andere het rooster en huiswerktaken te vinden. Dat laatste moet vooral het indienen efficiënter maken en het becommentariëren van opdrachten door de docent gaan vergemakkelijken.

‘Er worden geen dikke pakken papier meer rondgestuurd,’ zegt Marianne van den Bosch, directeur opleidingen bij Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) Radboud Universiteit Nijmegen. Alles gaat digitaal.’

Leren en chatten
Daarnaast zal de DLO ook dienst doen als kennis- en informatieportaal. Docenten zorgen dat lesmateriaal online beschikbaar is. Een online forum, weblogs, games en films moeten gaan bijdragen aan het tot stand brengen van interactie tussen stagiaires en docenten.

‘Maar ICT wordt niet ingezet als speeltje,’ zegt Stanley Portier van het e-learning bedrijf UP Learning, het bedrijf dat de digitale leeromgeving verzorgt. ‘Er wordt altijd een bewuste afweging gemaakt wanneer, welk type materiaal wordt ingezet.’

Kruisbestuiving
Stagiaires hebben vanaf september dus plaats- en tijdongebonden toegang tot hun eigen digitale leeromgeving. Doel van de programmamakers is ook om in te springen op de persoonlijke leerbehoefte. Zo kunnen stagiaires hun eigen casuïstiek inbrengen, wat voor een kruisbestuiving tussen praktijk en opleiding moet gaan zorgen.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie