De Raad voor de rechtspraak verwacht 6 procent meer rechtszaken in 2013 door de aanhoudende economische crisis en de toename van het aantal faillissementen en ontslagzaken. Dat staat in het Jaarplan Rechtspraak 2013 (zie onderstaande pdf), dat de organisatie afgelopen vrijdag 15 maart naar de Staten Generaal stuurde.Bijlage:

Vernieuwing van civiele en bestuurlijke procedures vormt een belangrijke pijler voor de Raad van de rechtspraak. Zo gaat het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zich richten op een efficiëntere zaaksbehandeling door digitalisering. Uitgangspunt is dat onder andere advocaten in dergelijke procedures gebruik kunnen maken van één digitaal inleidend processtuk.

Ook rechtzoekenden en andere procespartijen moeten stukken digitaal kunnen indienen en de voortgang van de zaak – via een beveiligde online omgeving – volgen; van het begin van de zaak tot en met de uiteindelijke uitspraak, waarbij de mondelinge behandeling door de rechter blijft gehandhaafd.

Met de nieuwe zaaksbehandeling verwacht de Rechtspraak een verkorting van de doorlooptijden van gerechtelijke procedures.

Opleiding op maat
De Rechtspraak zet ook in op een nieuwe, ‘meer op maat gesneden’ opleiding voor rechters en raadsheren die medio 2013 van start gaat. Werden in de huidige opleiding zowel toekomstige rechters als officieren van justitie opgeleid, straks hebben beiden een eigen opleiding. Het opleidingsinstituut SSR ontwikkelt de nieuwe ‘Initiële opleiding zittende magistratuur’.

Financiële zorgen
Verder geeft de Raad voor de rechtspraak in het Jaarplan aan zich ‘ernstige zorgen’ te maken over de financiering van de rechtspraak; een grotere productiedruk zou de kwaliteit van de rechtspraak aantasten. ‘De taakstelling die in het regeerakkoord aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie is opgelegd vormt een aanzienlijk risico voor de Rechtspraak wanneer naar aanleiding daarvan het budget wordt verlaagd.’

Gesteld wordt dat dit gevolgen heeft voor onder andere de inzet van deskundigheidsbevorderende instrumenten en vertraging oplevert voor de uitvoering van het programma KEI.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie