‘Het is de trainer van FC Knudde maar, die hoef ik geen antwoord te geven.’ Reageert straks iedere advocaat tegen wie een tuchtklacht is ingediend zo, als de deken hem om opheldering vraagt? Of als de tuchtrechter ter zitting een vraag stelt? Goed mogelijk. Een onderbelicht element in de voorgestelde herziening van de Advocatenwet is de invoering in het tuchtrecht van een zwijgrecht voor de beklaagde advocaat[1]. Met cautie en al. Dit omdat het volgens de regering in het tuchtrecht om criminal charges zou gaan. Het Hof van Discipline, maar ook Bannier[2], ziet dat anders: tuchtrecht is geen strafrecht. Een advocaat heeft zich vrijwillig, door advocaat te worden, onderworpen aan het tuchtrecht. Hof en raden van discipline adviseerden dan ook negatief over een concept van dit plan.
Maar volgens het wetsvoorstel kan de tuchtrechter , wanneer de advocaat niet meewerkt, toch Awb-toezichtsbevoegdheden als binnentreding en inzage toekennen aan de deken. Schrale troost, het uitgangspunt blijft verkeerd en het is onnodig omslachtig, vonden de tuchtrechters in hun advies. Straks is de advocaat niet tot antwoorden verplicht, nu is hij volgens jurisprudentie en Gedragsregel 37 ‘verplicht alle gevraagde inlichtingen aanstonds te verstrekken’. Anders kan hij een dekenbezwaar tegemoet zien. Volgens de toelichting op die Gedragsregel zou het dekenonderzoek ‘zinloos zijn bij gebreke van medewerking van de advocaat. Ook de behandeling van de klacht door de raad van discipline zou ernstig belemmerd worden’.
Na het nader verslag waarin de Tweede Kamer van december jl. kritische vragen stelde, is nu de regering weer aan zet. Naar verwachting zal de nieuwe Advocatenwet niet voor 2014 in werking treden.

Marian Verburgh

[1]    Artikel 46m, vijfde lid, Advocatenwet in 2e Nota van wijziging dd 23 juli 2012 bij wetsvoorstel 32382 tot aanpassing van de Advocatenwet etc.(‘Van Wijmen’), nieuwe citeertitel: ‘Wet positie en toezicht advocatuur’. Zie o.a. ook Advocatenblad 2012 nr. 14 en 15.
[2]    Advocatentuchtrecht, Boekman/Bannier, 5e druk 2012, p. 190, 198

 

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie