Per 1 april treedt de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken in werking. De wet bevat een aantal wetstechnische verbeteringen en is bedoeld om verlichting te brengen voor de praktijk.Bijlage:

Zo hoeft eiser in de dagvaarding niet meer te vermelden hoeveel griffierecht de gedaagde moet betalen: een verwijzing naar de griffierechttabel volstaat. In plaats van ‘rechtspersonen’ spreekt de wet van ‘niet-natuurlijke personen’. Daarmee wordt duidelijk dat ook entiteiten als de vennootschap onder firma eronder vallen. Er komt een speciale matigingsmogelijkheid als het onbillijk zou zijn een particulier te veroordelen in de veel hogere griffierechten van de wederpartij.

Het is bij het opstellen van de dagvaarding nieuwe stijl wel opletten geblazen: de eiser in kantonzaken moet bijvoorbeeld voortaan aan gedaagde aanzeggen dat hij géén griffierecht verschuldigd is. De reparatiewet codificeert ook de verzachting die de Hoge Raad al had ingevoerd: wie te laat is met de betaling van het griffierecht, krijgt de gelegenheid zich daarover uit te laten voordat hij wordt geconfronteerd met niet-ontvankelijkverklaring of verval van instantie.

Griffienota’s
Dit betekent overigens niet het einde van alle problemen rond de ‘inning aan de poort’. De Nederlandse Orde van Advocaten ontvangt met enige regelmaat klachten van advocaten die de griffienota’s niet, of pas op het laatste moment ontvangen. De rechtspraak vraagt in die gevallen van advocaten dat ze zelf tijdig actie ondernemen om de betaalgegevens te achterhalen. De Orde heeft in een brief van 25 maart (zie onderstaande pdf) begrip en coulance van de rechtspraak gevraagd als te late betaling mede het gevolg is van omstandigheden waarop de advocatuur geen invloed heeft.

Deken Jan Loorbach en AR-lid Hans Vogels benadrukken in de brief het belang van de spoedige invoering van de uitgestelde landelijke rekening-courant, in de hoop dat die soelaas zal brengen voor de problemen met de griffienota’s.

Meer over dit onderwerp in het Advocatenblad dat morgen verschijnt.

Tekst: Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie