Veroordeelden moeten de uitbetaalde schadevergoedingen aan slachtoffers gaan betalen. Dat is een voorstel uit het pakket van Kamerlid Ard van der Steur om de positie van het slachtoffer te verbeteren. De justitiewoordvoerder van de VVD bood donderdag 28 maart zijn pamflet met 25 concrete voorstellen aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie aan. Een overzicht.

Schadevergoeding
Veroordeelden moeten de uitbetaalde bedragen aan slachtoffers gaan betalen, volgens een van de voorstellen. Daarnaast moeten slachtoffers volgens de justitiewoordvoerder langer de tijd krijgen om een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

Recht op een advocaat
Bovendien stelt Van der Steur dat slachtoffers het recht hebben op een advocaat, zo nodig op basis van gefinancierde rechtshulp. Overigens is zijn partijgenoot, staatssecretaris Fred Teeven, van plan om te bezuinigen op gefinancierde rechtsbijstand. Het bestaande spreekrecht tijdens de zitting moet volgens het Kamerlid worden uitgebreid naar vrij spreekrecht.

Informatievoorziening
Het slachtoffer moet volgens de VVD voor, tijdens en na het strafproces nauwkeurig op de hoogte te worden gehouden. Zo stelt de regeringspartij voor dat de politie het slachtoffers standaard een kopie van de aangifte geeft en dat het slachtoffer wordt geïnformeerd als de aangifte wordt geseponeerd. Hierbij moeten de mogelijkheden van bezwaar tegen het niet verder behandelen worden gemeld. Als de dader met verlof gaat of in vrijheid wordt gesteld, moet een slachtoffer hierover ook worden ingelicht.

Bescherming slachtoffer
Privacymaatregelen, zoals de mogelijkheid tot geheimhouding van het adres, moeten het slachtoffer beschermen. Daarnaast moet een slachtoffer, als daar behoefte aan is, makkelijk zijn of haar naam kunnen veranderen.

Tot slot stelt Van der Steur voor met mediation het contact tussen beide partijen, dader en slachtoffer, te stimuleren.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie