Super-PG Herman Bolhaar verschijnt regelmatig in praatprogramma’s. Bijvoorbeeld om tekst en uitleg te geven over de rol van slachtoffers in het strafproces. Net als Fred Teeven die een abonnement lijkt te hebben op Pauw & Witteman. Jan Loorbach niet. Onze algemeen deken is de vleesgeworden heilige afwezigheid. Hij laat maatschappelijk lastige kwesties, zoals die van TAFKAM*, liever over aan beneden hem geplaatsten zoals Germ Kemper.
Loorbach is als sportbestuurder van NOC*NSF en partner bij Nauta opgevoed met een mentaliteit van damage control. Polderen en in het uiterste geval zwijgen en hopen op betere tijden. Nu wil Teeven ne bis in idem inperken, minimumstraffen invoeren, toezicht op de advocatuur versterken en nog meer bezuinigen op de bevoorschotting van de gefinancierde rechtsbijstand (100 miljoen euro).Met dit vlijtig betonkeverig gedrag wordt meer van de rechtsstatelijke pijlers afgeknaagd dan ons lief is. Het is aan Loorbach om hier, als polderen niet langer helpt, in het publieke debat groots en meeslepend tegen op te treden. Maar wellicht ziet Loorbach zichzelf niet als (mede)hoeder van de rechtsstaat. Dat zou passen bij het karakter van onze advocatuur: kopschuw of ‘ben ik mijn broeders hoeder?’ Wat dat betreft zijn er weinig overeenkomsten tussen Loorbach en Dilip Patel, de deken van de Indiase Orde van Advocaten. Die riep zijn advocaten op om op 11 maart 2013 te staken als gevolg van vermeende gewelddadigheden van de politie tegen advocaten in Jaipur en Chandigarh. Ik verwacht niet dat Loorbach zich inzet voor een nieuwe Eed op de Kaatsbaan (hoewel 60 procent van de aanwezigen advocaat was). Maar het is evident dat Teeven zich he-le-maal niets van hem aantrekt. In mijn optiek is het tamelijk eenvoudig om de staatssecretaris het vuur nader aan de schenen te leggen. Veel officieren schaamden zich voor de praktijken van Teeven uit de tijd dat hij nog officier van justitie was en de rechterlijke macht roert zich inmiddels steeds meer tegen de productiequota. Een breed protest kan eenvoudig worden geactiveerd. Loorbach is in staat om met zijn innemende karakter, fysieke (2,17 m) en intellectuele overwicht prima te fungeren als lantaarndrager. Zo niet, dan wordt hij de Karremans van de advocatuur. Hij stond erbij en keek er beteuterd naar.

Harry Veenendaal

* The Attorney Formerly Known As Moszkowicz.

 

Download artikel als PDF

Advertentie