Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met de mogelijkheid om no cure no pay in letselschadezaken toe te staan. ‘Voor de politiek is dat een hele draai,’ zegt Jan Loorbach, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Maar de Orde zelf werkt al aan een wijzigingsverordening voor beloning naar resultaat. Vanaf januari 2014 mag het nieuwe systeem waarschijnlijk worden toegepast.

Het verbod op no cure no pay en op een zogeheten percentagedeal is vastgelegd in een verordening. Dit komt voort uit het principe dat een declaratie altijd redelijk moet zijn. Als advocaten alleen betaald krijgen als ze een zaak winnen, kan de advocaat een belang bij de uitkomst van de zaak krijgen. Wordt hij beloond met een percentage van de schadevergoeding van zijn cliënt, dan kan de beloning mogelijk niet in verhouding staan tot het aantal uren dat de advocaat aan de zaak heeft gewerkt. Daarom werd het systeem tot voor kort als onredelijk beschouwd.

De motie van de VVD om het verbod in letselschadezaken onder voorwaarden op te heffen, kreeg afgelopen dinsdag een meerderheid in de Tweede Kamer. ‘Voor de politiek is dat een hele draai,’ zegt Jan Loorbach, algemeen deken van de Orde. Het gevaar dat advocaten alleen nog maar zaken willen doen waarin ze een grote opbrengst verwachten, het zogeheten cherry picking, weerhield de politiek ervan om no cure no pay toe te staan.

Om dat risico te beperken heeft de Orde strikte voorwaarden bedacht. Als een advocaat een zaak wint, mag hij een opslag op zijn uurtarief rekenen. Hij krijgt dus niet standaard een aandeel van de opbrengst. Daarnaast wordt afgesproken dat de declaratie niet boven 25 procent van de cure uit mag komen. Als een advocaat de zaak verliest, krijgt hij niets.

Hoewel het om een gematigde vorm van no cure no pay gaat, krijgen advocaten wel een belang in een zaak. ‘Dat is een nadeel,’ zegt Loorbach. ‘Maar het zorgt er ook voor dat advocaten niet beginnen aan bodemloze procedures.’ Daarnaast benadrukt de algemeen deken het voordeel voor cliënten. ‘Het werkt drempelverlagend voor rechtzoekenden.’

De wijzigingsverordening wordt waarschijnlijk in juni in het College van Afgevaardigden (een soort parlement van de Orde) besproken. Zo als het zich nu laat aanzien zou de nieuwe verdienmogelijkheid per 1 januari 2014 in de praktijk kunnen worden toegepast.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie