Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat pedofielenvereniging Martijn kan blijven bestaan. Het OM gaat in cassatie. Is de samenleving weerbaar genoeg voor Martijn?

‘Martijn geeft steun aan de overtuiging van haar leden dat seksuele relaties tussen kinderen en volwassenen puur en goed kunnen zijn’, stelt het Hof. Dat vereniging Martijn seksuele contacten met kinderen verheerlijkt vormt een ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, maar van (dreigende) ontwrichting van de samenleving is volgens het Hof geen sprake.

De zaak verhit de gemoederen in binnen- en buitenland. De Russische president Vladimir Poetin, die afgelopen maandag in Den Haag werd aangesproken op de mensenrechten in Rusland, kaatste de bal terug door de SGP en Martijn te noemen. Hoewel er grote weerstand tegen pedofilie is, vindt het Hof de samenleving weerbaar genoeg.

Het Openbaar Ministerie (OM) is het daar niet mee eens. Advocaat-generaal Miranda de Meijer: ‘Het gaat er bij de vraag of de werkzaamheid van een rechtspersoon in strijd is met de openbare orde niet om of de samenleving in staat is zich tegen een verkeerd gedachtegoed van die rechtspersoon teweer te stellen, maar om de vraag of dat gepropageerde gedachtegoed ontwrichtend voor de samenleving zou kunnen zijn àls het breed zou worden nagevolgd. Dat is hier evident het geval en daarom legt het OM deze principiële vraag aan de Hoge Raad voor.’ Bart Swier, advocaat van Martijn: ‘Ik had niet anders verwacht van het OM. Kennelijk heeft procureur generaal Bolhaar dit tot speerpunt gemaakt. Zijn voorganger zag in 2011 geen mogelijkheid om Martijn te verbieden.’

Tekst: Henriëtte van Wermeskerken

Advertentie