Voor gevangenen die met hun advocaat willen bellen zonder dat telefoongesprekken worden opgenomen, hebben gevangenisdirecteuren maatregelen getroffen. Het gaat om tussentijdse oplossingen omdat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Nederlandse Orde van Advocaten nog aan een centraal systeem van nummerherkenning werken.

De maatregelen die moeten voorkomen dat telefoongesprekken tussen gevangenen en advocaten worden opgenomen, verschillen per inrichting. Zo kunnen gedetineerden bellen met speciale advocatentelefoons. Daarnaast wordt er in sommige gevangenissen een ‘witte lijst’ aangelegd met telefoonnummers van advocaten. Zodra een gedetineerde belt met een advocaat, slaat de opnameapparatuur af. Gevangenen worden actief over deze mogelijkheden geïnformeerd. Dat laat woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Jochgem van Opstal weten. Het gaat om tijdelijke oplossingen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is samen met de Nederlandse Orde van Advocaten bezig met het opzetten van een centraal systeem voor nummerherkenning. Maar dat systeem is er nog niet.

Opnameverbod
Het opnemen van gesprekken tussen gevangenen en advocaten is verboden. Dat oordeelde de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdrecht (RSJ) op 29 oktober 2012. Gesprekken tussen gedetineerden en niet-geheimhouders mogen niet standaard worden opgenomen. De directeur van een inrichting moet voorafgaand afwegen of opnemen noodzakelijk is voor het handhaven van de veiligheid.

Beleidskader
In strijd met deze uitspraak worden telefoongesprekken vanuit gevangenissen en huizen van bewaring automatisch opgenomen. De telefoons zijn aangesloten op een systeem van het bedrijf Telio waarop opnameapparatuur is bevestigd. Tijdens een algemeen overleg op 7 februari kondigde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) aan ‘zo snel mogelijk, naar ik hoop voor het begin van de zomer,’ te komen met een beleidskader waarin directeuren van gevangenissen per inrichting vooraf aangeven of opnemen noodzakelijk is.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie