VVD-Kamerlid Ard van der Steur heeft zijn initiatiefwetsvoorstel voor wettelijke verankering van mediation geschreven. Binnenkort dient hij het voorstel in bij de Tweede Kamer. Voor advocaten is volgens hem een belangrijke rol weggelegd in mediation. Dat zegt Van der Steur in het komende nummer van het Advocatenblad.

Aanvankelijk speelde Van der Steur met de gedachte om een ieder die zich tot de rechter wil wenden te verplichten eerst mediation te proberen. Maar dat idee heeft hij laten varen. Er blijven volgens Van der Steur altijd geschillen waarin een rechtsgang onvermijdelijk is. ‘Neem kortgedingen, in deze spoedzaken biedt mediation geen soelaas.’

In zijn wetsvoorstel heeft hij nu de bepaling opgenomen dat partijen bij de rechter moeten uitleggen waarom mediation geen kans van slagen heeft. Van der Steur beseft dat advocaten in mediation een bedreiging kunnen zien. Maar volgens hem is dat niet terecht. ‘Advocaten kunnen zelf mediator worden. Wat opleiding betreft hebben ze een voorsprong op anderen.’ Zijn wetsvoorstel bepaalt dat een mediator juridische kennis moet hebben op het gebied waarop hij of zij actief wordt. ‘Dus een echtscheidingmediator moet alles weten van het familierecht.’

Van der Steur hoopt dat zijn wetsvoorstel in 2014 van kracht kan gaan. Kern ervan is een nieuwe Wet op de registermediator, die regelt dat mediator een beschermd beroep wordt met een openbare registratie. Verder voorziet het voorstel ook in een verankering van mediation in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het bestuursrecht.

Maarten Bakker

Advertentie