Het aantal zaken in de civiel-, straf- en belastingsector is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2011. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2012 van de Hoge Raad. Ook worden verdere bezuinigingen steeds pijnlijker.Bijlage:

Er is wel een stijging te zien in het aantal wrakingsverzoeken tegen leden van de Hoge Raad. In 2011 waren er in totaal vier verzoeken: twee afgewezen verzoeken en twee niet-ontvankelijk verklaarde verzoeken. Afgelopen jaar waren er in totaal tien wrakingsverzoeken: zes niet-ontvankelijk verklaarde verzoeken en vier verzoeken die niet in behandeling zijn genomen. De gepubliceerde cijfers laten zien dat er vanaf 2009 überhaupt geen toegewezen wrakingsverzoek plaatshad.

‘Grenzen bereikt’
De Hoge Raad moest afgelopen jaar en komende jaren bezuinigingen. Ädwin Rotscheid, directeur bedrijfsvoering zegt dat er is bezuinigd door te schrappen in de formatie van raad en parket en het wetenschappelijk bureau. ‘De grenzen zijn bereikt,’ aldus Rotscheid in het Jaarverslag. ‘De grenzen van die vorm van bezuinigingen zijn bereikt. We staan op het punt dat het begint te kraken dat verder bezuinigingen echt pijn doet. Het vet is eraf en er is nauwelijks nog flexibiliteit aanwezig voor het opvangen van afwijkingen.’

De afspraken met het ministerie vragen om nog meer bezuinigingen en de Hoge Raad denkt aan een outputfinanciering; uitsluitend betaald krijgen naar de producten die je levert. Daarbij plaatst Rotscheid de aantekening dat het ‘in de praktijk moeilijk blijkt de maatschappelijke doelstelling die een (semi) overheidsorgaan behartigt te operationaliseren in eenduidig kwantitatief meetbare output.’

Verder blikt Geert Corstens (zie foto) de president van de Hoge Raad in het Jaarverslag terug op 2012. Hij maakt zich zorgen om ‘het afkalvende terrein van de rechter’. Hij noemt delicten die bestuurlijk worden afgedaan zonder tussenkomst van de rechter. ‘Het probleem dat ik met dergelijke ontwikkelingen heb, is dat burgers minder toegang tot de rechter hebben en dat de controlerende rol van de onafhankelijke rechter afneemt.’

Tekst: Hedy Jak

Advertentie