Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek start een project waarbij het kantoor kosteloos zaken in cassatie in het belang van de maatschappij behandelt. Het kan gaan om zaken waarin principiële rechtsvragen spelen met een belangrijke maatschappelijke impact of om ideële organisaties die behoefte hebben aan bijstand in cassatie.

Een principiële arbeidszaak over de processuele rechten van een werknemer, is een voorbeeld van een kwestie die zich zou kunnen lenen voor gratis bijstand in cassatie. ‘Als de kantonrechter in een ontbindingsprocedure zonder motivering oordeelt dat de werknemer een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de werknemer op dit moment tegen deze uitspraak geen hoger beroep aantekenen,’ zegt Edward van Geuns, advocaat van De Brauw Blackstone Westbroek. ‘Dat is een schrijnende zaak. We zouden aan de Hoge Raad of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen voorleggen dat dat in strijd is met artikel 6 van het EVRM en het recht op een eerlijk proces.’

Een ideële organisatie die behoefte heeft aan rechtsbijstand in cassatie kan ook voor het project in aanmerking komen. ‘Het gaat ons erom dat er een maatschappelijk belang is. Dat kan liggen aan de aard van de zaak of aan de partij,’ aldus Van Geuns.

‘Keerpunten in de rechtsontwikkeling’
Het project is een kantooridee van de projectgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Brauw heeft er volgens Van Geuns voor gekozen om juist cassatiezaken kosteloos te gaan behandelen omdat deze zaken ‘voor keerpunten in de rechtsontwikkeling kunnen zorgen. Voorkomen moet worden dat de kosten van een cassatieprocedure in de weg staan dat zo´n procedure wordt gevoerd.’

Advocatenkantoor Stibbe voert al sinds 2001 een Pro Bono beleid. Voorwaarden zijn dat de zaak een maatschappelijk belang moet hebben, de belanghebbende moet de zaak niet voor eigen rekening kunnen nemen en niet in aanmerking komen voor een toevoeging. Stibbe moet met de aanwezige specialistische kennis en ervaring een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden en het behandelen van de zaak moet niet in strijd zijn met de belangen van bestaande cliënten van Stibbe. 

Voor de kosteloze bijstand van De Brauw moet er een maatschappelijk belang zijn en moet de zaak zich lenen voor cassatie. ‘We hebben ons geen maximum aantal gesteld,’ zegt Van Geuns. ‘Ik ben benieuwd hoeveel voorstellen er binnenkomen.’

Wie zijn zaak wil voordragen voor gratis rechtsbijstand, kan een mail, met een korte beschrijving van de zaak en een scan van de uitspraken in feitelijke instanties sturen naar [email protected]. ‘Een toelichting op het maatschappelijk belang is optioneel, maar altijd welkom,’ aldus Van Geuns.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie