Het Gerechtshof Den Haag begint vanaf 1 mei van dit jaar de pilot second opinion. Hierbij krijgen partijen de mogelijkheid voor civiele zaken in hoger beroep een versnelde en goedkopere procedure aan te spannen. Het project loopt één jaar.

De pilot geeft partijen de mogelijkheid om aan het hof een herbeoordeling te vragen van het vonnis van de eerste rechter, zonder dat in hoger beroep nieuwe stukken worden ingediend.

Op deze manier hoeven partijen minder kosten te maken en verloopt de procedure sneller dan in een gewone bodem- of kortgedingprocedure.

‘Het is geen bezuinigingsmaatregel,’ licht persraadsheer van het Haagse hof Jurgen Roos toe. ‘Waar het om gaat is dat we een alternatieve en efficiëntere procedure mogelijk maken voor rechtzoekenden.’

Hoeveel kosten rechtzoekenden kunnen besparen met de spoedprocedure hangt van de zaak af. ‘Het kan al gauw in de duizenden euro’s lopen,’ zegt Roos. Partijen kunnen met deze procedure volgens de persraadsheer bovendien ‘al gauw een half jaar tot een jaar versnellen.’

De pilot second opinion is volgens Roos niet bedoeld om raadsheren te ontlasten. ‘We weten niet hoeveel extra zaken je hiermee aantrekt.’

Het is alleen mogelijk gebruik te maken van de versnelde procedure als beide partijen ervoor kiezen. Roos: ‘Voorwaarde is dat partijen geen meningsverschil hebben over de feiten, maar alleen over de beslissing van de rechter in eerste aanleg. Het hof oordeelt dan of de rechtbank het recht goed heeft toegepast.’

Over een jaar evalueert het hof samen met de Haagse en Rotterdamse balie de pilot. ‘Als het goed bevalt, gaan we door,’ zegt Roos.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie