De eerste zogenoemde ‘toegevoegd notarissen’ zijn aangesteld: door een wijziging in de notariswet is het mogelijk dat notarissen in loondienst werken. ‘Het is een praktisch uitvloeisel.’

In Nederland waren er tot nu toe twee categorieën notarissen: de reguliere notaris die lid is van de maatschap of zijn eigen kantoor leidt en de kandidaat-notaris die nog in de leer is. Enigszins vergelijkbaar met de advocaat en advocaat-stagiaire. ‘Alleen advocaat-stagiaires mogen wel al veel zelf, en dat geldt niet voor kandidaat-notarissen. Zij mogen niet zelf akten passeren,’ zegt Ineke Meuwese (zie foto). Zij is sinds vorige week de eerste toegevoegd notaris bij Dirkzwager in Arnhem.

Bevoegdheden
Meuwese werkte als kandidaat-notaris bij het kantoor en nam drie dagen in de week de waarneming op zich om op die manier toch zelf akten te passeren. ‘Nu ik als toegevoegd notaris werk, kan dat elke dag. De wetswijziging is een praktisch uitvloeisel. Qua bevoegdheden is er geen enkel verschil met een notaris, zij het dat ik in loondienst werk en geen eigen ondernemer ben,’ licht Meuwese toe. ‘Als toegevoegd notaris kun je zelfstandiger werken dan wanneer je kandidaat-notaris blijft.’

Positie
De vraag dringt zich op hoe aantrekkelijk het dan nog is om als kandidaat-notaris te blijven werken. Volgens Meuwese zal de term niet overboord gaan. ‘Werken als toegevoegd notaris is een nieuw fenomeen. Hoe hiermee wordt omgegaan, is helemaal afhankelijk van het kantoor. Ik kan me voorstellen dat notarissen op een klein kantoor misschien minder geneigd zijn taken te willen delen. Zij willen vaak de hiërarchische verhoudingen in tact laten en hun positie niet weggeven. Maar ik denk dat het werken als toegevoegd notaris voor een grote groep een mooie stap in hun carrière kan zijn.’ Zelf beschouwt Meuwese het als opstap. ‘Ik heb de ambitie het verder uit te bouwen.’

In 2005 kwam het eerste wetsvoorstel om de notariswet aan te passen. Vooral de (onafhankelijke) positie van de notaris in loondienst is voor de beroepsgroep en politiek lange tijd punt van discussie geweest. Behalve dat het nu mogelijk is om als notaris in loondienst te werken, leidt de nieuwe wetswijziging ook tot aanpassingen van het toezicht op het notariaat. Dat valt nu onder verantwoordelijkheid van het Bureau Financieel Toezicht. De rechtspraak wordt uitgevoerd door de Kamer van het Notariaat.

Tekst: Hedy Jak

Advertentie