Voor gevangenen die met hun advocaten willen bellen zonder dat telefoongesprekken worden opgenomen, hebben gevangenisdirecteuren maatregelen moeten treffen. Dit was nodig na een uitspraak die het opnemen verbood. Het gaat om tussentijdse oplossingen omdat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Nederlandse Orde van Advocaten nog aan een centraal systeem van nummerherkenning werken.

     De maatregelen die moeten voorkomen dat telefoongesprekken tussen gevangenen en advocaten worden opgenomen, verschillen per inrichting. Zo kunnen gedetineerden bellen met speciale advocatentelefoons. Daarnaast wordt er in sommige gevangenissen een ‘witte lijst’ aangelegd met telefoonnummers van advocaten. Zodra een gedetineerde belt met een advocaat slaat de opnameapparatuur af. Gevangenen worden actief over deze mogelijkheden geïnformeerd. Dat laat woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Jochgem van Opstal weten. Het gaat om tijdelijke oplossingen tot het centraal systeem voor nummerherkenning er is.

     Het was de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) die op 29 oktober 2012 het opnemen van gesprekken tussen gedetineerden en advocaten verbood. Advocaten zijn per slot van rekening geheimhouders. Ook oordeelde de raad dat gesprekken tussen gedetineerden en niet-geheimhouders niet standaard mogen worden opgenomen. De directeur van een inrichting moet voorafgaand daaraan afwegen of opnemen noodzakelijk is voor het handhaven van de veiligheid.

     In strijd met de uitspraak worden telefoongesprekken met niet-geheimhouders vanuit gevangenissen en huizen van bewaring nog steeds automatisch opgenomen. De telefoons zijn aangesloten op een systeem van het bedrijf Telio waarop opnameapparatuur is bevestigd. Tijdens een algemeen overleg op 7 februari kondigde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) aan ‘zo snel mogelijk, naar ik hoop voor het begin van de zomer,’ te komen met een beleidskader waarin directeuren van gevangenissen per inrichting vooraf aangeven of opnemen noodzakelijk is.

Download artikel als PDF

Advertentie