De vergadering van het College van Afgevaardigden die op 27 maart plaatshad in Utrecht, was tevens de laatste keer dat dit advo-catenparlement in zijn huidige omvang samenkwam. Door het in werking treden van de Wet herziening gerechtelijke kaart op 1 januari 2013 is het aantal arrondissementen teruggebracht van negentien naar tien. In afwachting van de verkiezingen binnen de lokale Orden bleven de 93 afgevaardigden tot 27 maart zitting houden. Vanaf nu is het aantal vertegenwoordigers in het College van Afgevaardigden 76.
Algemeen deken Jan Loorbach wees aan het begin van de vergadering op de ‘historische samenstelling’. Bij de aankondiging dat er in de pauze een groepsfoto zou worden gemaakt, zei Loorbach dat ‘als u dit van tevoren had geweten, u wellicht iets anders had aangetrokken’. Vanaf een verhoging stelde de algemeen deken gerust: ‘Van hier gezien, ziet u er netjes genoeg uit.’

Download artikel als PDF

Advertentie