Amerikaans zakenblad The Bloomberg Businessweek schetst een somber toekomstbeeld voor aankomende advocaten.

‘Wat zijn 176.000 advocaten op de bodem van de oceaan?’ Het Amerikaanse zakenblad The Bloomberg Businessweek stelt deze week de vraag om direct zelf het antwoord te geven: ‘De toekomst.’

Die onheilspellende conclusie wordt getrokken op basis van het verwachte aantal afgestudeerde juristen en de behoefte aan advocaten voor de komende jaren. Volgens een 10-jaren raming van het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek zullen er tot 2020 73.600 nieuwe advocatenbanen gecreëerd worden; in diezelfde periode (2010-2020) leveren Amerikaanse universiteiten echter gemiddeld per jaar 25.000 afgestudeerden met een meestertitel af. En zo komt men tot het overschot van 176.000 advocaten.

Cliënten zullen de gevolgen van deze ontwikkeling vooral in hun portemonnee merken, aldus The Bloomberg Businessweek. Want door de stijgende concurrentie zullen tarieven nog verder onder druk komen te staan; en dat zal weer van invloed zijn op kantooromvang, zoals de recente faillissementen van Amerikaanse megakantoren zoals Thacher Proffitt & Wood, Heller Ehrman en Dewey & LeBoeuf duidelijk maken.

Nederlandse rechtenstudenten hoeven zich naar aanleiding van dit bericht niet direct zorgen te maken. Vergeleken bij de kosten voor een Amerikaanse meestertitel is hun opleiding zo goed als gratis te noemen, wat de noodzakelijkheid van een goedbetaalde baan om een grote studieschuld af te lossen minder groot maakt. Anderzijds, zo maakte de in dit voorjaar gepubliceerde Stand van de Advocatuur duidelijk, ook hier stijgt het aantal afgestudeerde juristen al lange tijd met circa 10 procent per jaar terwijl de groei van het aantal advocaten juist afvlakt.

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie