De rechterlijke macht heeft bezwaren tegen de plannen om veroordeelden vaker met een enkelband weg te sturen.Dat blijkt uit een advies van de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van een wetsvoorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD).

In dit advies stelt de rechterlijke macht dat de rechter en niet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) moet beslissen of een veroordeelde zijn straf in de gevangenis uitzit of thuis met een enkelband. Staatssecretaris Teeven wil de DJI de bevoegdheid geven om gevangenisstraffen korter dan zes maanden uit te voeren via elektronische detentie.

Volgens zijn wetsvoorstel kan de rechter de enkelband bij een korte vrijheidsstraf alleen uitsluiten, niet voorschrijven. Maar de Raad voor de Rechtspraak redeneert dat beslissingen over ‘ingrijpen in de grondrechten van burgers’ zijn voorbehouden aan de onafhankelijke rechter. Verder betwijfelt de Raad of elektronische detentie kan worden vergeleken met een gevangenisstraf, zoals Teevens voorstel suggereert. De samenleving beschouwt elektronische detentie volgens de Raad als een andere, lichtere straf dan een gevangenisstraf. De Raad wil dan ook dat elektronische detentie als een aparte, door de rechter op te leggen, straf wordt aangemerkt.

In Teevens voorstel om eerdere veroordelingen ook om te zetten in elektronische detentie ziet de Raad niets. De elektronische detentie is onderdeel van de bezuinigingen van 340 miljoen euro. Daar hoort ook de sluiting van gevangenissen bij.

De Tweede Kamer toonde zich vorige week al kritisch over het plan om veroordeelden vaker met een enkelband weg te sturen. D66 zei toen ook al te vinden dat de ‘strafbeslissing uitsluitend aan de rechter toekomt’.

Robert Stiphout

Advertentie