Amerikaanse lobbyisten zijn tegen de hervorming van de Europese privacywetgeving en pleiten voor uniforme privacywetgeving in de hele wereld. ‘Onhaalbaar,’ zegt privacyadvocaat Friederike van der Jagt.

De hervorming van de Europese privacywetgeving wordt in de Verenigde Staten allesbehalve juichend ontvangen. Caroline De Geest, juriste en beleidsmedewerker bij Liga voor Mensenrechten meldt op de Belgische nieuwswebsite De Wereld Morgen dat er in Brussel een ‘ongeziene instroom’ is van Amerikaanse lobbygroepen die de belangen van IT-bedrijven als Google, Yahoo en Facebook proberen veilig te stellen. Hun commerciële activiteiten zouden door de nieuwe Europese privacywetgeving in gevaar komen. Volgens juriste De Geest bepleiten de lobbyisten uniforme privacywetten wereldwijd. Hoe reëel is dat? Advocaat en privacydeskundige Friederike van der Jagt (Stibbe) licht de hoofdlijnen toe.

Advocatenblad: Wat houdt de hervorming van de Europese privacy wetgeving in?
Friederike van der Jagt: ‘Momenteel is er nog een Europese privacyrichtlijn uit 1995 en daar is al lange tijd discussie over. De richtlijn is verouderd en veel normen zijn vaag en abstract. Het Europees Parlement is nu bezig met een Verordening waarover volgens de planning, eind mei gestemd zal worden. In privacyland verwachten we niet dat de Verordening voor 2015 in werking zal treden.’

Hoe ziet die Verordening eruit?
‘De Verordening heeft een rechtstreekse werking in de lidstaten en moet de onderlinge verschillen wegnemen. Een belangrijke wijziging is dat er hoge sancties komen. Voor bepaalde overtredingen kan de toezichthouder een maximale boete van 2 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf opleggen. Voor bedrijven als Facebook en Google betekent dit dat deze boetes op (honderden) miljoenen euro’s kunnen neerkomen.’

Waarom zijn de Amerikanen druk aan het lobbyen in Brussel tegen die hervorming?
‘Nu kunnen multinationals door een gebrek aan effectieve handhavingsinstrumenten praktisch ongestoord gegevens van EU-burgers opslaan. Ze richten zich met hun product op EU-burgers en die zijn onder de nieuwe wetgeving beter beschermd nu er hoge boetes komen. Bedrijven zullen gedwongen worden anders te werk gaan en dat willen ze niet.’

En het idee van de lobbyisten, om uniforme privacywetgeving wereldwijd op te stellen, is dat haalbaar?
‘De VS kent geen overkoepelende privacywetgeving, er zijn sectorale wetten per staat en veel is gebaseerd op zelfregulering. In ons systeem is privacybescherming een grondrecht. Een uniforme wetgeving lijkt mij vooralsnog onhaalbaar.’

Hedy Jak

Advertentie