Nee, helemaal rechts staat niet de column Van de deken. Drie jaar lang schreef algemeen deken Jan Loorbach op die plek weloverdachte columns in het Advocatenblad, maar per 1 juli staat hij dit podium af aan opvolger Walter Hendriksen. In dit nummer dus geen column. Loorbach neemt in stijl afscheid met een beschouwing (zie ‘In dienst van het publiek belang’ op pagina 12).
In die beschouwing blikt hij terug op zijn dekenaat en kijkt hij vooruit naar de toekomst van de advocatuur in het algemeen en die van de Nederlandse Orde van Advocaten in het bijzonder. Het thema van de toekomst? Bewaking van de dienstverlening aan kwetsbare cliënten. ‘Niet zo sexy, maar wel de kern,’ schrijft de vertrekkende deken.
In het kader van deze bewaking breekt Loorbach voor de laatste keer in zijn huidige functie een lans voor controle op de dekens door een onafhankelijke buitenstaander. Dat is volgens hem oneindig veel beter dan een door de regering benoemd College van Toezicht, zoals de staatssecretaris wil. Toch blijft Loorbach er niet ‘kalm onder’ dat de regering zijn visie overneemt.
Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer is er net zomin gerust op. Sterker nog, hij is er zeker van dat ‘het staatstoezicht’ er komt. ‘Dat is het lot wat de advocatuur maar te dragen heeft,’ zegt hij in het interview op pagina 20, waarin hij overigens ook vertelt over ‘het grimmige gezicht’ van de overheid en zijn Europese ambities. Even verderop, op pagina 36, neemt ook oud-advocaat Annelies Röttgering het op voor de (kwetsbare) cliënt. Minder rechtsbescherming dan nu kán volgens haar niet meer.
Naast al die sombere woorden relativeert de Lawyers for Lawyers Award 2013. Die gaat dit jaar naar de Kaukasische advocaat Magamed Abubakarov. Hij wordt met de dood bedreigd en loopt na een verdachte aanrijding met een stok. Het kan dus erger. Tegelijkertijd, merkt Loorbach op, heeft juist de solidariteit met collega’s als Abubakarov tot gevolg dat advocaten in Nederland extra waken over de eigen rechtsstatelijke waarden. Opnieuw, weloverdacht.

Robert Stiphout

 

Download artikel als PDF

Advertentie