Tweede Kamerlid Ard van der Steur schaart zich de plannen van zijn partijgenoot staatssecretaris Fred Teeven betreft het toezicht op de advocatuur. Maar plaatst een aantal kanttekeningen.

‘De Orde heeft het recht van spreken verspeeld door de lakse houding met betrekking tot het toezicht de afgelopen jaren,’ dat zegt Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) in een reactie op het persbericht van de Orde. Hierin meldt de beroepsorganisatie dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zijn eigen visie op versterking van het toezicht op de advocatuur door zal zetten.

De Orde geeft de voorkeur aan toezicht door een onafhankelijke buitenstaander die rapporteert aan het publiek. Teeven geeft de voorkeur aan een sterkere rol van de overheid in het toezicht. Volgens de Orde schaadt dat ‘de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid van de advocatuur’.

Van der Steur verwacht dat Teeven in zijn derde nota van wijziging, dat voor het zomerreces van de Tweede Kamer wordt verwacht, tegemoet zal komen aan een aantal punten die hij, en de Orde beiden onderschrijven. ‘In het College van Toezicht zal ook een advocaat moeten komen, er moet geheimhouding gelden voor alle leden van het college en dekens moeten pro-actief toezicht uitvoeren. De staatssecretaris zal deze verzoeken moeten inwilligen om de fractie mee te krijgen,’ aldus Van der Steur.

De Orde is een goede weg is ingeslagen met het stroomlijnen van het toezicht, vindt Van der Steur. ‘Maar er is nog steeds een slag te maken.’ Ondanks de maatregelen van de Orde om het toezicht beter te regelen, acht het Tweede Kamerlid een College van Toezicht noodzakelijk. ‘Een slager moet zijn eigen vlees niet willen keuren. Dat klinkt ook vanuit de maatschappij. Advocaten hebben een bijzondere positie en staan vaak tegenover de overheid. Maar ik noem hier het voorbeeld Moszkowicz, die zich jarenlang niet aan de regels hield. Dan kan ik niet zeggen dat het toezicht goed genoeg is geregeld.’

Van der Steur zegt verder dat dekens een stok achter de deur, in de vorm van een dergelijk college, nodig hebben om niet te verslappen. ‘De keuze tussen praktijkvoeren en een lastige toezichtkwestie is moeilijk. Dat is het goed als er van buitenaf naar gekeken kan worden.’ Volgens de Orde hebben de dekens in het hun model wel een flinke stok achter de deur. ‘Namelijk hun schorsing of ontslag bij onvoldoende functioneren. Dit kan worden geïnitieerd door de onafhankelijke stelseltoezichthouder,’ aldus de woordvoering van de beroepsorganisatie.

‘Van der Steur is een kritisch volger van de advocatuur,’ zegt de Orde verder in een reactie. ‘Gelukkig ziet hij ook dat de Orde veel werk heeft verzet om het toezicht te versterken. Dat de Orde het recht van spreken zou verliezen is een opmerkelijke uitlating. De Orde heeft op veel fronten veranderingen moeten doorvoeren, bijvoorbeeld als gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart. Tegelijkertijd is met niet-aflatende energie gewerkt aan het versterken van het toezicht. De Orde doet dit op eigen kracht, en met eigen middelen. Een onafhankelijke positie brengt immers ook met zich mee dat er geen handje wordt opgehouden bij de Staat. Daarnaast kost het versterken van toezicht gewoon veel tijd omdat het ook een cultuurverandering met zich meebrengt, zoals ook de ervaring is bij andere toezichthouders. Daarnaast is de toezichtorganisatie die de Orde voor ogen staat veel effectiever en niet een toezichthoudersfestival zoals Teeven dat wil ontwikkelen.’

Advertentie