–  Raad van discipline Amsterdam, 18 juni 2012, LJN: YA2876. Wat een behoorlijk advocaat betaamt tegenover de wederpartij.

Ook de advocaat van een partij bij mediation is gehouden aan geheimhouding.

Mr. X staat de vrouw bij in een echtscheidingsprocedure. Voorafgaand aan die procedure had een mediation tussen de echtgenoten plaats. Daarbij is afgesproken dat, indien de mediation niet resulteert in een convenant, in de daaropvolgende echtscheidingsprocedure geen mededelingen zouden worden gedaan over hetgeen in de mediation is gebeurd of besproken. De mediation heeft niet tot overeenstemming geleid. Mr. X doet, naar hij stelt in het belang van zijn cliënte, in de echtscheidingsprocedure verslag van het verloop van het mediationtraject en stelt zich op het standpunt dat de man ‘zich in de mediation volledig passief opstelde en dat geen vooruitgang was te boeken’. De man vindt dat mr. X de geheimhoudingsplicht heeft geschonden en stapt naar de tuchtrechter.

De raad overweegt dat mr. X als advocaat gebonden is aan de door zijn cliënte in het kader van de mediation overeengekomen geheimhouding. Zou dat anders zijn, dan wordt afbreuk gedaan aan het karakter van de vertrouwelijkheid van de mediation. Mr. X heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden door mededelingen te doen die verder gingen dan het vermelden dat de mediation niet geslaagd is. De raad legt mr. X een waarschuwing op.

 

Download artikel als PDF

Advertentie