–    Hof van Discipline, 14 december 2012, LJN: YA4214. Maatregelen.
Vrijwillige schrapping van het tableau vormt geen beletsel voor een door de tuchtrechter opgelegde schrapping.

Mr. X wordt met toepassing van artikel 60ab Advocatenwet met onmiddellijke ingang geschorst in de uitoefening van de praktijk. Hij laat zich hierna van het tableau schrappen. Wegens ernstige schendingen van de Gedragsregels wordt mr. X vervolgens door de raad van discipline geschrapt.
     Het hof is het met de raad eens dat de maatregel van schrapping van het tableau passend en geboden is. Dat mr. X zich uit eigen beweging al van het tableau heeft laten schrappen brengt hierin geen wijziging.

Noot
Een vrijwillige schrapping van het tableau bespaart een advocaat niet per se de oneervolle aftocht van een gedwongen schrapping.

 

Download artikel als PDF

Advertentie