Ernest Louwes mag zich van het Hof van Discipline niet inschrijven als advocaat. De Haagse Raad van Toezicht had Louwes toegang tot het tableau geweigerd, omdat hij is veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg. Het hoogste tuchtcollege verklaarde vandaag het beklag van Louwes tegen die beslissing ongegrond.Bijlage:

Volgens het Hof (zie onderstaande pdf voor de uitspraak) bestaat er gegronde vrees dat Louwes ‘zich schuldig zal maken aan een handelen dat een behoorlijk advocaat niet betaamt’. Het Hof gaat uit van ‘de juridische status quo’: Louwes is veroordeeld voor het om het leven brengen van een cliënte met wie hij als fiscaal adviseur een vertrouwensrelatie had. Die situatie vertoont volgens het Hof grote overeenkomsten met de gebruikelijke beroepsuitoefening van een advocaat.

Het Hof van Discipline noemt daarnaast de ernst van het feit waarvoor Louwes is veroordeeld, en de ernstige mate waarin de samenleving daardoor is geschokt. Het Hof verwijst daarbij ook naar ‘de aandacht die de zaak van verzoeker mede door zijn eigen optreden nog altijd trekt, hoezeer ook dat eigen optreden van verzoeker op de wet gebaseerd is’.

Kennelijk doelt het tuchtcollege hiermee op de media-aandacht voor de hernieuwde poging van Louwes om met een herzieningsverzoek eerherstel te verkrijgen. Al met al ligt volgens het Hof het gepleegde misdrijf ‘niet zo ver terug in het verleden dat het onderhavige verzoek hier niet door zou worden overschaduwd’.

Louwes had aangevoerd dat zijn veroordeling geen rol meer zou mogen spelen, omdat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de voor inschrijving benodigde ‘verklaring omtrent het gedrag’ heeft afgegeven. Dit argument schuift het Hof terzijde. De raad van toezicht mocht zelfstandig toetsen of sprake was van bezwaren zoals die in de Advocatenwet worden genoemd.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie