Er komt een College van Toezicht dat eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht op de advocatuur. Dit staat in het wetsvoorstel Herziening toezicht advocatuur dat Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag in een derde nota van wijziging naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Bijlage:

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is aangepast met wijzigingen op verzoek van de Tweede Kamer en de Nederlandse Orde van Advocaten. Zo kan één van de drie leden van het toezichthoudende college op de advocatuur, advocaat zijn. In een eerder plan zouden de leden louter uit niet-advocaten mogen bestaan.

Verder staat in de derde nota van wijziging dat alleen de Orde kandidaten voordraagt voor benoeming in het College van Toezicht (CvT). ‘De bewindspersoon kan dus geen anderen benoemen. De leden worden niet benoemd bij besluit van de minister, maar bij koninklijk besluit. Dit onderstreept de bijzondere positie van de leden van het toezichthoudende college,’ aldus de toelichting in het persbericht. Hierbij behoudt de Minister van Veiligheid en Justitie wel de mogelijkheid kandidaten ‘op zwaarwegende en te motiveren gronden’ te weigeren.

Een andere wijziging is dat klachten over advocaten ook in de toekomst bij de deken moeten worden ingediend, wat nu ook al gebruikelijk is. In zijn eerdere plan wilde Teeven dat klachten rechtstreeks bij de tuchtrechter zouden worden ingediend.

Volgens de Orde zouden de dekens eindverantwoordelijk moeten blijven voor het toezicht op de advocatuur, waarbij een eventueel College van Toezicht alleen stelseltoezicht (systeemtoezicht) zou houden. Ook zouden geen anderen dan dekens belast moeten zijn met de feitelijke uitoefening toezicht volgens de beroepsorganisatie. Op deze punten en nog andere punten, komt de staatsecretaris niet tegemoet aan tegenwerpingen op zijn wetsvoorstel.

Hedy Jak

Advertentie