LONDEN – Engelse advocaten zijn in opstand gekomen tegen de aanstaande bezuinigingen op de rechtsbijstand. Burgers met een besteedbaar inkomen van meer dan 44.000 euro moeten voortaan zelf al hun juridische kosten betalen. Wie wel in aanmerking komt voor rechtsbijstand, mag niet meer zelf zijn advocaat kiezen. Volgens de vice-voorzitter van de Bar Council, de Engelse Orde van Advocaten, tast de regering hiermee de grondvesten van het rechtsstaat aan.

Met zijn plannen hoopt de conservatieve minister van Justitie Chris Grayling, de eerste niet-jurist die deze post bekleedt, een kwart miljard euro te kunnen besparen. Jaarlijks besteedt de overheid 2.5 miljard euro aan gesubsidieerde rechtsbijstand. Er zijn processen die miljoenen ponden kosten. Grayling wil nu dat mensen die genoeg verdienen zelf opdraaien voor juridische bijstand. Ook zullen de beste verdienende advocaten met minder salaris genoegen moeten nemen.

Zij die nog wel een beroep kunnen doen op gratis rechtshulp zullen niet langer de vrijheid hebben om zelf een pro-deo advocaat te kiezen. Grote advocatenkantoren gaan voortaan toegevoegde advocaten leveren. Het ministerie zal contracten afsluiten met de kantoren die het goedkoopst werken. De 1600 kleine advocatenkantoren in het land moeten zich specialiseren of gaan fuseren om te kunnen overleven. Volgens advocaten zal deze schaalvergroting ten koste gaan van de kwaliteit.

Ook in Nederland is de rechtsbijstand een geliefd mikpunt van bezuinigingen. De eigen bijdrage is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en sociaal advocaten hebben hun inkomen zien dalen. Dit voorjaar maakte staatssecretaris van Veligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) bekend dat wat hem betreft iedereen voortaan zijn advocaat moet betalen bij huur- en arbeidsconflicten en bij echtscheidingen zonder kinderen.

Patrick van IJzendoorn

Advertentie