Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen.

Dat schrijft minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken mede namens minister Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Eerste Kamer.

Dit uitgangspunt is niet expliciet opgenomen in de huidige Grondwet. Het vormt echter al de basis voor wetgeving en praktijk.

‘Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de motie die de Eerste Kamer in 2012 aannam naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie. Het kabinet zal een voorstel tot Grondwetswijziging voorbereiden,’ staat in het persbericht te lezen.

Advertentie