Het aangepaste wetsvoorstel over het toezicht op de advocatuur van staatssecretaris Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie, stuit nog steeds op weerstand bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Onafhankelijk toezicht op de advocatuur op wijze die recht doet aan de rol van advocaat en de cliënt in de rechtsstaat: dat is het uitgangspunt van de beroepsorganisatie.

‘De Orde verzet zich tegen de plannen van het kabinet voor verregaande bemoeienis en afhankelijkheid van de overheid bij het toezicht,’ staat te lezen in het persbericht. ‘Veel advocaten procederen namens burgers tegen de Rijksoverheid. Om het toezicht echt te verbeteren moet het onafhankelijk van diezelfde Rijksoverheid plaatsvinden.’

Zo blijft de Orde erbij dat – ondanks het gewijzigde wetsvoorstel voor een College van Toezicht (CvT) – de advocatuur afhankelijk van de overheid wordt. Zo kunnen zij zich er niet in vinden dat de overheid de leden van het CvT benoemen en voordragen voor ontslag, dat de overheid de begroting van het college moet goedkeuren en dat de overheid de besluiten van het college kan vernietigen.

Een ander punt dat wordt aangekaart door de Orde, is dat het CvT inzage kan krijgen in cliëntgegevens en voor hen geen geheimhoudingsplicht geldt. ‘De privacy van cliënten is dus niet langer gewaarborgd.’

De Orde onderschrijft het belang van goed toezicht en zette zelf al stappen het toezicht op de advocatuur beter te regelen, onder andere door een unit Financieel Toezicht op te zetten die samen met de dekens onderzoeken uitvoert naar advocatenkantoren. De Orde vindt dat de rechtszekerheid ‘beter is gediend met systeemtoezicht.’ In dit model wordt er toezicht gehouden door een partij die onafhankelijk is van de advocatuur en de overheid. ‘Deze systeemtoezichthouder heeft geen persoonlijk belang bij het toezicht op individuele advocaten en kan dus écht onafhankelijk naar de werking van het toezicht kijken.’

Hedy Jak

Advertentie