Toekomstvisie voor advocaten in Duitsland: meer concurrentie en omvallende eenpitters.

De Duitse advocatuur loopt in sommige opzichten achter bij de Nederlandse. Dat is de indruk die de toekomststudie wekt van de juridische dienstverlenersmarkt in 2030 die de Deutscher Anwaltverein (DAV) begin juni presenteerde op haar jaarvergadering. Dat geldt bijvoorbeeld bij het voorzien van de opkomst van eigen advocatenkantoren van rechtsbijstandsverzekeraars of bij de komst van nieuwe specialismen als aanbestedings-, mededingings- en migratierecht.

Per hoofd van de bevolking telt Duitsland twee keer zoveel advocaten: één op de vijfhonderd inwoners. Van de in totaal 162.000 advocaten zijn er zo’n 67.000 (42 procent) aangesloten bij de belangenvereniging DAV. Onder hen bevinden zich 5500 Anwaltsnotare. Ongeveer één op de drie advocaten is vrouw. Van de 54.000 kantoren is het merendeel eenmanskantoor. Negen van de tien kantoren hebben een omzet van een half miljoen of minder, acht procent zet tussen de half en twee miljoen euro om en twee procent meer dan twee miljoen. Volgens Franz Peter Altemeier van de DAV heeft de Duitse advocaat nog een dominante positie in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Wat voorspelt de DAV voor de toekomst?
In 2030 zal hooguit hier en daar nog een eenpitter te vinden zijn, die zich moet specialiseren. Onder de koepel van de DAV vormen zij netwerken met andere specialisten. Zo kunnen zij als huisadvocaat van kleine ondernemingen het hoofd boven water houden. De consument is volgens de Duitse toekomstvisie in 2030 vooral aangewezen op goedkope standaardadviezen die juridische ondernemingen van niet-advocaten online leveren.

Een groot deel van de juridische kennis verdwijnt uit het hoofd van de advocaten naar de zogeheten cloud, de informatieopslag op internet. Grote ondernemingen zullen hun afdeling Juridisch Zaken vervangen door een inkoopmanager met een juridische achtergrond, die een totaaloplossing bestelt bij een bedrijf dat het juridisch projectmanagement overneemt. De eerstkomende jaren beconcurreren advocaten vooral elkaar, dus zijn een duidelijke focus en goede marketing geboden. Daarna komt de concurrentie van buitenaf.

Uiteindelijk leidt de liberalisering van de juridische dienstverleningsmarkt tot meer kansen voor de juridisch ingewikkelde adviezen. Door een schaarste aan juristen beginnen de tarieven rond 2030 weer te stijgen, voorspelt de DAV.

Tekst: Lex van Almelo

Advertentie