Staatssecretaris Fred Teeven krijgt akkoord van de coalitiepartijen voor de verscherping van het toezicht op de advocatuur. D66 en PVV willen rapport Hoekstra afwachten.

Na de VVD steunt nu ook de PvdA het aangepaste toezichtvoorstel van Teeven, zo bleek gister tijdens overleg in de Tweede Kamer.

‘Het ziet er veelbelovend uit,’ zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt over de wijzigingen die Teeven begin juni in het voorstel aanbracht. Voor Recourt is belangrijk dat de vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliënt in de plannen van Teeven overeind blijft. ‘Kern is dat een cliënt vrijuit met zijn advocaat kan praten zonder tussenkomst van de overheid. Dat is geregeld in het verschoningsrecht dat de advocaat heeft.’

Volgens Recourt komt de jongste versie van het toezichtvoorstel tegemoet aan veel wensen van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘De drie leden van het College van Toezicht worden door de Orde voorgedragen. Een van de leden mag ook een advocaat zijn.’ Het College van Toezicht is een nieuw orgaan dat in het voorstel van Teeven verantwoordelijk wordt voor het toezicht op de advocatuur.

De Orde vindt het toch bezwaarlijk dat de leden van het College uiteindelijk door de overheid benoemd zullen worden. Daarmee zou de onafhankelijkheid van de advocatuur nog steeds in het geding zijn.

‘Discutabel’
De oppositiepartijen zijn minder enthousiast. Op verzoek van Kamerlid Gerard Schouw van D66, dat het toezichtvoorstel van Teeven nog ‘discutabel’ vindt, zal de Kamer begin juli besluiten of voor behandeling moet worden gewacht op het rapport van onafhankelijk rapporteur Rein Jan Hoekstra. PVV-Kamerlid Lilian Helder viel Schouw hierin bij. Hoekstra bekijkt, in opdracht van de Orde, hoe het dekenaal toezicht op de advocatuur in de praktijk verloopt. Hij presenteert zijn tussenrapportage half juli; zijn eindrapportage wordt in december van dit jaar verwacht.

D66 en PVV willen het liefst wachten met plenaire behandeling tot het eindrapport is verschenen. De coalitiepartners willen behandeling na het reces. VVD Kamerlid Ard van der Steur: ‘November is te laat.’

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie