FIU-Nederland & de Nederlandse Orde van Advocaten nodigen u uit voor de ‘Relatiedag FIU-Nederland Advocaten’. De bijeenkomst staat in het teken van de meldketen, het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de rol van de advocatuur in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Op basis van de Wwft zijn advocaten bij wet verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Dit onderwerp heeft zowel in lokaal als in Europees verband steeds nadrukkelijker de aandacht. Om meer inzicht te krijgen in het belang van uw meldingen en wat hier vervolgens mee wordt gedaan, hebben wij een passend programma samengesteld (zie het programma via www.wvhlive.nl/fiu). We zien u graag 5 september in Nieuwegein. Datum: donderdag 5 september 2013 Locatie: NBC Congrescentrum te Nieuwegein Aanvang: 13.15 uur registratie en ontvangst 14.00 uur start plenaire sessie Borrel: 17.00 uur Registreren via: www.wvhlive.nl/fiu/registratie

Download artikel als PDF

Advertentie