Dat Big Brother iedereen, en dus ook of misschien wel juist advocaten, in de gaten houdt, is na de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden wel duidelijk. De vraag in Nederland is nu of Big Brother advocaten ook mag controleren.

     Op 4 juni ontvouwde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) zijn plannen voor het toezicht op advocaten. Op een groot aantal punten bleek hij de Nederlandse Orde van Advocaten tegemoet te zijn gekomen. Maar juist op het punt van de onafhankelijkheid van de advocatuur niet en dat is tegen het zere been van advocaten en van de Orde in het bijzonder.

     In dit Advocatenblad gaat het dan ook  over toezicht, toezicht en nog eens toezicht. In het dossier toezicht kunt u lezen waar de schoen wringt, wat de Orde voor ogen heeft, hoe het toezicht in andere landen is geregeld en hoe de dekens presteren. Niet in de laatste plaats laat ook de nieuwe algemeen deken (voor het eerst in die functie) van zich horen. Walter Hendriksen toont zich op het punt van toezicht ‘onverzettelijk’, zie het interview op pagina 20.

     Duidelijk is wel dat de ‘strijd’ nog niet is gestreden. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de plannen van de staatssecretaris. Maar dan is er ook nog een Eerste Kamer en juist die legt het voorstel langs de rechtsstatelijke meetlat. Zou het  kunnen dat de senatoren het alternatieve toezichtplan van de Orde passender vinden voor onze rechtsstaat?

     Zeker is al wel dat momenteel geschiedenis wordt geschreven in de advocatuur. Eigenlijk net zoals in de jaren veertig van de vorige eeuw toen een commissie onder leiding van Johannes Drost de Advocatenwet ontwierp. Drost is de eerste erflater in de canon van de Advocatuur, die vanaf nu in het Advocatenblad is te vinden (zie ‘Vader van de Advocatenwet’ op pagina 39). Dit in aanloop naar het honderdjarig bestaan van het Advocatenblad in 2018. Benieuwd of de staatssecretaris zoveel advocatengeschiedenis schrijft dat ook hij ooit in deze canon wordt opgenomen. De titel boven dat artikel ligt voor de hand: Big Teeven.

 

Download artikel als PDF

Advertentie