Walter Hendriksen is pertinent tegen de toezichtplannen van staatssecretaris Fred Teeven. Net als zijn voorganger, Jan Loorbach, gaat hij er alles aan doen om te voorkomen dat er staatstoezicht komt. ‘Op dit punt ben ik onverzettelijk. Ik zie ook niet in wat voor concessies je hierin kunt doen,’ zegt de per 1 juli aantredende algemeen deken in een interview in het julinummer van het Advocatenblad.

Dat het grootste aantal advocatenuren tégen de overheid wordt besteed, is een van Hendriksens bezwaren tegen het staatstoezicht van Fred Teeven. ‘Wij vinden dat de cliënt er zeker van moet zijn dat zijn geheim, zijn vertrouwelijkheid, geborgd is bij de advocatuur. Tenminste de indruk bestaat dat er ruis op de lijn komt.’

Onafhankelijke advocatuur
Juist in de huidige tijdspanne is het volgens Hendriksen belangrijk dat je een onafhankelijke advocatuur hebt die ten strijde trekt tegen allerlei vanuit de individu bezien, gevoelens van onrechtmatigheid. De nieuwe deken ergert zich aan kritiek vanuit de politiek op de rechterlijke macht. Van het beleid waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie inzet op meer politie en vervolgens afknijpt op het OM en rechterlijke macht ‘snapt hij niets’. Bovendien vraagt Hendriksen zich af hoever een staat moet gaan in terrorismebestrijding. ‘Hoeveel controle moet er zijn? Waar trek je een grens en zeg je: “Nou nee, hier zit je te veel aan de privacy en het individu.”’

Betrokkenheid
Als speerpunten voor zijn dekenaat noemt Hendriksen het toezichtdossier, de toegang tot het recht en het bevorderen van de samenwerking tussen de lokale Orden onderling en tussen het landelijk bureau en de lokale Orden. Daarnaast wil hij de betrokkenheid tussen de Orde en advocaten stimuleren. ‘Uw Orde is de mijne niet, daar moeten we mee ophouden.’

Lees het complete interview met Walter Hendriksen in het julinummer van het Advocatenblad dat vandaag verschijnt.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie