Advocaten mogen geld vragen voor een eerste, oriënterend gesprek zonder daar eerst afspraken over te maken. Dat blijkt uit een uitspraak van de tuchtrechter van de Raad van Discipline in Arnhem van 24 mei jl.

Na een eerste, oriënterend gesprek met een advocaat kreeg een rechtzoekende een rekening van 271,20 euro op de deurmat. De tuchtrechter vond dit terecht. De vrouw mocht volgens de rechter niet verwachten dat het gesprek gratis was. Ze had kunnen en moeten navragen of er gesprekskosten aan waren verbonden.

Rekening
De werkneemster had samen met drie collega’s op 19 mei 2011 een gesprek met de advocaat. Een uitblijvend salaris en een tegen hen aangevraagde ontslagvergunning waren onderwerp van het gesprek. Aan het eind van de bijeenkomst zijn de mogelijke kosten voor rechtsbijstand van het viertal besproken. Een dag later heeft de werkneemster telefonisch laten weten dat zij en haar collega’s niet met de advocaat in zee wilden gaan. De advocaat stuurde een rekening voor een bedrag van 271,20 euro.

Inhoudelijk gesprek
In verband met deze vordering diende de rechtzoekende een klacht in bij de Raad van Discipline in Arnhem. De rechter keek naar de door de advocaat betrachte zorgvuldigheid en oordeelde dat het gesprek dat heeft plaatsgevonden inhoudelijk is geweest. Daarom is er volgens de rechter geen enkele reden waarom de werkneemster ‘in alle redelijkheid mocht veronderstellen dat het gesprek gratis zou zijn’. Volgens de uitspraak had zij zelf kunnen en moeten nagaan bij de advocaat of en zo ja hoeveel, het gesprek zou kosten.

Misverstanden
De werkneemster heeft tegen de uitspraak verzet aangetekend. ‘Deze kwestie toont weer eens het belang aan van het maken van goede afspraken vooraf,’ zegt AR-lid Diane de Wolff van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘Mensen vragen tegenwoordig regelmatig om een “oriënterend” gesprek en denken dat ze daarmee uit de kosten blijven. Misverstanden daarover kun je beter voorafgaand aan zo’n gesprek uit de wereld helpen.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie