De Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie wil rapporteur Rein Jan Hoekstra na de zomer horen over het dekenaal toezicht binnen de advocatuur.

Daarna beslist de commissie wanneer het toezichtvoorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven op de agenda van de Tweede Kamer komt.

Dit besluit nam de Kamercommissie woensdagmiddag nadat er discussie tussen de fracties was ontstaan over de behandeling van het toezichtvoorstel van Teeven. De staatssecretaris wil een college van toezicht instellen dat de advocatuur gaat controleren.

PVV en D66 wilden dat de Kamerbehandeling van het voorstel van Teeven wordt uitgesteld totdat oud-Staatsraad Hoekstra zijn onderzoek naar het dekenaal toezicht, in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), heeft afgerond. Zijn eindrapportage is in december 2013 gereed. ‘Daar moeten we echt op wachten’, zei PVV-Kamerlid Lilian Helder woensdagmiddag. ‘Hoekstra is zeer deskundig.’

Twijfel over nut wetsvoorstel
Twee weken geleden verklaarden VVD en PvdA nog dat ze kort na het zomerreces het toezichtvoorstel van Teeven al wilden behandelen. Tijdens de commissievergadering woensdagmiddag kwam VVD-woordvoerder Ard van der Steur met het compromisvoorstel om Hoekstra eerst te horen. Hij heeft na de zomer zijn tussenrapportage af en kan de fracties dan vertellen of er in zijn eindrapportages nog grote veranderingen te verwachten zijn.

Vervolgens beslist de Kamercommissie of ze wacht met de behandeling van het toezichtvoorstel van Teeven totdat Hoekstra zijn werk heeft afgerond. D66 meent dat, als het eindrapport van Hoekstra uitwijst dat het dekenaal toezicht sterk is verbeterd, het voorstel van Teeven overbodig is. Ook het CDA betwijfelt of een college van toezicht dan nog wel nodig is.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie