Een centraal systeem voor nummerherkenning moet voorkomen dat telefoongesprekken tussen gevangenen en advocaten worden opgenomen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hebben hiertoe op donderdag 4 juli een convenant ondertekend. Advocaten kunnen hun telefoonnummer doorgeven aan de NOvA en zodoende opnamevrij bellen met hun cliënt.

Via hun bij de Orde geregistreerde kantoorbestuurder, kunnen advocaten hun telefoonnummer vanaf 5 juli opgeven op een website van de NOvA. De Orde verstrekt de opgegeven nummers dagelijks aan DJI. Zodra een gedetineerde belt met een opgegeven telefoonnummer van een advocaat, slaat de opnameapparatuur af.

Niet verplicht
Advocaten zijn niet verplicht hun telefoonnummer door te geven voor het DJI nummerherkenningssysteem. Maar de Orde adviseert advocaten dat wel te doen. ‘In elk geval als u één of meer gedetineerde cliënten heeft, maar ook als u op dit moment geen gedetineerde cliënten heeft. Wellicht staat u in de toekomst een gedetineerde cliënt bij, en denkt u er niet aan om uw telefoonnummer dan alsnog aan het systeem van DJI door te geven,’ legt de Orde op haar website uit. Het systeem voor nummerherkenning werkt ook voor gesprekken die via een collect call tot stand komen.

Tussentijdse oplossingen
Telefoons in gevangenissen en huizen van bewaring zijn aangesloten op een systeem van het bedrijf Telio en gesprekken worden automatisch opgenomen. Dat is verboden, zo oordeelde de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdrecht (RSJ) in een uitspraak van 29 oktober 2012. In afwachting van het centraal systeem voor nummerherkenning, hebben gevangenisdirecteuren tussentijdse maatregelen getroffen. Zo konden gedetineerden bellen met speciale advocatentelefoons. In sommige gevangenissen werd een witte lijst aangelegd met telefoonnummers van advocaten.

Aangezien niet alle advocaten direct hun telefoonnummer zullen doorgeven, houden gevangenissen de tussentijdse oplossingen tot 1 oktober van dit jaar nog in stand.

Voor het nummerherkenningssysteem van de nationale politie (voorheen KLPD) zijn advocaten wel verplicht hun nummer door te geven.

Klik hier voor het doorgeven van uw telefoonnummer (s).
Klik hier voor meer informatie, bekijk de antwoorden op de vragen 34 tot en met 43.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie