Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) wil 85 miljoen euro bezuinigen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het aantal toevoegingen voor de advocatuur gaat daardoor met 17 procent omlaag. De uurvergoeding van een advocaat in bewerkelijke zaken gaat omlaag van 104 euro naar ongeveer 70 euro. De besparing moet in 2018 gerealiseerd zijn, zo schrijft Teeven aan de Tweede Kamer.
De staatssecretaris wil de besparingen realiseren door een verplichte selectie aan de poort. Bij elk verzoek om bijstand moet een rechtzoekende aantonen dat de inschakeling van een advocaat noodzakelijk is. Een eerstelijns functionaris van het Juridisch Loket beoordeelt of er geen andere manier is om een geschil op te lossen. Bovendien wil Teeven consumenten- en huurgeschillen grotendeels uitsluiten van gesubsidieerde rechtsbijstand.
De staatssecretaris kondigt aan dat de jaarlijkse indexering van de vergoedingen aan advocaten tijdelijk vervalt. Hij schrapt daarnaast de financiële tegemoetkoming van 18,74 euro voor administratieve kosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken. Een andere maatregel die besparingen moet opleveren is een draagkrachttoets voor piketzaken. Verder laat Teeven onderzoeken of tarieven van advocaten aan een maximum gebonden kunnen worden.
Enkele maanden geleden werd al bekend dat Teeven 115 miljoen euro wil bezuinigen. PvdA-leider Diederik Samsom vond dat toen een brug te ver.
De staatssecretaris onderzoekt nog of er voor de advocatuur een rol weggelegd is bij de selectie van zaken aan de poort. De functionaris die moet bepalen of een toevoeging noodzakelijk is, zou een advocaat of een andere juridische professional kunnen zijn. Drie proefprojecten moeten dat uitwijzen.

Maarten Bakker

Download artikel als PDF

Advertentie