Van de redactie

Komkommertijd. Voor een journalist zijn er drie goede redenen om zich van dat begrip niets aan te trekken. In de eerste plaats schuilt in de term het gevaar van selffulfilling prophecy. Zo van: er is toch weinig nieuws, dus waarom jezelf dan uitputten met het zoeken ernaar?
Daarnaast kan de aandacht verslappen door het idee in komkommertijd te leven. Politici maken daar handig gebruik van door vlak voor of na het begin van het zomerreces heikele plannen te presenteren. Denk maar aan de bezuiniging op de rechtsbijstand: tien dagen nadat de Tweede Kamer met reces ging werd het gepresenteerd, en dan op de toch al zo ‘dooie’ vrijdagmiddag.
Tot slot getuigt het begrip komkommertijd van een zeker dedain voor lezers of kijkers. Het hele jaar werken zij hard en komen zij nauwelijks toe aan het lezen van een krant of het volgen van actualiteitenprogramma’s. En net als de periode aanbreekt waarin ze tijd hebben om er eens lekker voor te gaan zitten, komt Hilversum met een zomerstop en verdwijnen krantenbijlagen. Het moet een beetje voelen zoals vroeger, toen je na een dag hard werken al om 18.00 uur voor de dichte deur van de supermarkt stond.
Het Advocatenblad doet niet aan een zomerstop. In dit augustusnummer vindt u zoals altijd achtergronden, analyses, opinies en extra veel prikkelende interviews. En het blad bevat een nieuwtje. Redacteur Mark Maathuis dook in de gedragscodes van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en ontdekte dat gedragsregels advocaten en hun cliënten op achterstand zet.
Advocaten die momenteel weinig omhanden hebben, hoeven ook niet stil te zitten. Uit het omslagverhaal ‘In het brein van de journalist’ blijkt dat landelijke media nog altijd vooral oog hebben voor strafrechtadvocaten, een minderheid binnen de beroepsgroep. Daar ligt dus een kans om journalisten in deze nieuwsluwe tijd te wijzen op de interessante verhalen waarmee de meerderheid van de advocatuur zich bezighoudt. Help bewijzen dat komkommertijd niet hoeft te bestaan.

Robert Stiphout

 

Download artikel als PDF

Advertentie