De strijd om het toezicht op de advocatuur lijkt nog lang niet gestreden. Coalitiepartijen PvdA en VVD stuurden aan op een snelle behandeling van het voorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) om een College van Toezicht op te richten. Maar tijdens de procedurevergadering begin juli besloot de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om eerst rapporteur Rein Jan Hoekstra te horen over het dekenaal toezicht binnen de advocatuur. Dat voorstel kwam van VVD-Kamerlid Ard van der Steur.
Hoekstra onderzoekt in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten het dekenaal toezicht. De Kamercommissie zal hem op zijn vroegst in september horen. Vervolgens zal de commissie besluiten of moet worden gewacht met behandeling van Teevens voorstel totdat oud-staatsraad Hoekstra zijn onderzoek heeft afgerond. Zijn eindrapportage is in december 2013 gereed.
PVV en D66 gaven eerder aan het liefst met de Kamerbehandeling te wachten tot het eindrapport van Hoekstra af is. D66-woordvoerder Gerard Schouw zei op de website van het Advocatenblad: ‘Als ze verstandig zijn, dan wachten ze op het eindrapport van Rein Jan Hoekstra. Daaruit kan immers blijken dat de advocatuur zelf het toezicht voldoende heeft aangescherpt.’ Het toezichtvoorstel van Teeven zou dan in de visie van D66 overbodig zijn. PVV-Kamerlid Lilian Helder dacht er net zo over.
CDA-Kamerlid Peter Oskam gaf op Advocatenblad.nl aan te twijfelen of er een College van Toezicht moet komen dat de advocatuur controleert. Hij vindt de initiatieven die de Nederlandse Orde van Advocaten zelf neemt ter verbetering van het toezicht de moeite waard. ‘De Orde moet een eerlijke kans krijgen,’ zegt Oskam.
Volgens D66-Kamerlid Schouw krijgt de coalitie het moeilijk in de Eerste Kamer als de regering niet wacht op Hoekstra. ‘Voordat het in de Senaat komt, is het eindrapport van Hoekstra zeker gepubliceerd en is dus ook duidelijk of de maatregelen van Teeven overbodig zijn.’

Maarten Bakker

Download artikel als PDF

Advertentie