Een systeem voor nummerherkenning moet voorkomen dat telefoongesprekken tussen gevangenen en advocaten worden opgenomen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ondertekenden hiertoe op donderdag 4 juli een convenant. Advocaten kunnen hun telefoonnummer doorgeven aan de NOvA en zodoende opnamevrij bellen met hun cliënt.
Via hun bij de Orde geregistreerde kantoorbestuurder kunnen advocaten hun telefoonnummer opgeven op een website van de NOvA (nummerherkenning.advocatenorde.nl). De Orde verstrekt de opgegeven nummers dagelijks aan de DJI. Zodra een gedetineerde belt met een opgegeven nummer van een advocaat, slaat de opnameapparatuur af. Advocaten zijn niet verplicht hun telefoonnummer door te geven voor het DJI nummerherkenningssysteem, maar de Orde adviseert dat wel te doen.
Telefoons in gevangenissen en huizen van bewaring zijn aangesloten op een systeem van het bedrijf Telio en gesprekken worden standaard opgenomen. Dat is verboden, zo oordeelde de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 2012. In afwachting van het centraal systeem voor nummerherkenning hebben gevangenisdirecteuren tussentijdse maatregelen getroffen. Zo konden gedetineerden bellen met speciale advocatentelefoons. Aangezien niet alle advocaten direct hun telefoonnummer zullen doorgeven, houden gevangenissen de tussentijdse oplossingen tot 1 oktober van dit jaar nog in stand. Voor het nummerherkenningssysteem van de Nationale Politie (voorheen het KLPD) zijn advocaten wel verplicht hun nummer door te geven.
In de gewijzigde Verordening op de nummerherkenning is de komst van het nummerherkenningssysteem opgenomen. Deze is te vinden op www.advocatenorde.nl in de juridische databank. Onder wet- en regelgeving staat de ‘Verordening op de nummerherkenning’ (per 1 augustus).

Download artikel als PDF

Advertentie