Interim-rapporteur Rein Jan Hoekstra is gematigd positief over de vorderingen van het dekenale toezicht op de advocatuur. Zo is hij te spreken over het aantal kantoren dat sinds januari 2013 pro-actief is bezocht en over de werkzaamheden van de unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA). Dat blijkt uit zijn tussentijdse bericht dat hij deze week presenteerde. Aan het einde van het jaar verschijnt zijn rapportage, waarin hij met een eindoordeel over het dekenale toezicht zal komen.

In het Dekenberaad is de doelstelling gesteld dat dekens in 2013 tien procent van de kantoren in hun arrondissement pro-actief gaan bezoeken en de financiële administratie doorlichten. Hoekstra constateert in zijn werkagenda dat er momenteel 178 kantoorbezoeken zijn uitgevoerd. In de tweede helft van 2013 staan er nog 350 kantoorbezoeken op het programma. ‘Het ziet ernaar uit dat ruim 530 advocatenkantoren zal worden bezocht. Dat is ruim elf procent van het totaal aantal kantoren. Dit is een goede ontwikkeling.’
Wel merkt hij op dat hij nog niet beschikt over een systematisch overzicht van de resultaten van de kantoorbezoeken met de geconstateerde knelpunten. ‘Dit acht ik noodzakelijk voor een goede verantwoording.’
De rapporteur doet sinds februari 2012 onderzoek naar de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het dekenale toezicht. In zijn eindrapportage 2012 gaf hij aan dat 2013 ‘het jaar van de waarheid’ wordt. ‘Het jaar waarin de resultaten van het werk dat de Orde heeft verricht, in volle omvang zichtbaar moeten worden.’

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie