Advocaat van tbs’er spreekt van ‘inbreuk op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.’

Justitie is onder dreiging van een kort geding met onmiddellijke ingang gestopt met het afluisteren van alle telefoongesprekken van een patiënt van tbs-inrichting Oostvaarderskliniek in Almere. Het geding, dat afgelopen dinsdag zou dienen, is door de tbs’er na deze toezegging van justitie ingetrokken. De advocaat van de tbs’er, Michiel Bakker is tevreden dat er een einde is gekomen aan de afluisterpraktijken bij zijn cliënt. ‘Het opnemen van alle gevoerde telefoongesprekken is een inbreuk op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).’

De tbs’er had eerder beklag ingediend bij de beklagcommissie van de Commissie van Toezicht op de justitiële inrichtingen. Hoewel deze klacht door de commissie gegrond is verklaard, stopte de tbs-inrichting niet met afluisteren van de telefoongesprekken. Volgens Bakker is dit een onrechtmatige gang van zaken. ‘Het afluisteren van alle telefoongesprekken van een tbs’er of gedetineerde kan alleen als daarvoor een grondslag bestaat,’ aldus Bakker. ‘Dat kan bijvoorbeeld als de betrokkene ongewenst contact met een slachtoffer opneemt of criminele activiteiten onderneemt.’

Toezegging Teeven
Sinds de invoering van het zogenoemde teleo-systeem begin dit jaar werden alle telefoongesprekken van gedetineerden en twee tbs-inrichtingen – waaronder de Oostvaarderskliniek – standaard opgenomen. In een brief aan de Tweede Kamer van 1 augustus heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven aangekondigd dat in penitentiaire inrichtingen met beveiligingsniveau 3 of hoger, nog steeds standaard opname zal plaatshebben. In de overige PI’s zal dat niet meer standaard gebeuren.
Vanaf 1 oktober wordt een systeem van nummerherkenning operationeel, waardoor gesprekken van en naar telefoonnummers van advocaten, die in dit systeem zijn ingevoerd, niet meer zullen worden opgenomen.

Tekst: Frank de Klerk

Advertentie