Salarissen van advocaten dalen dit jaar gemiddeld genomen. Dat blijkt uit het Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur (NJSA) dat HR-adviseur RaymakersvdBruggen deze maand publiceerde. Het is voor het eerst sinds het begin van het jaarlijkse onderzoek (1999) dat de gemiddelde salarissen van advocaten in vergelijking tot het voorgaande jaar achteruitgaan.

Zowel grote als kleine kantoren hebben te maken met de salarisdaling. De salarisschema’s dalen met gemiddeld 1,5 procent. Inclusief bonussen dalen de inkomens met 2,5 procent. De vergelijking met 2012 is in een groep van vijftien kleine, middelgrote en grote kantoren gemaakt.

Het NJSA inventariseert de actuele arbeidsvoorwaarden van advocaten en secretaresses bij advocatenkantoren in Nederland. De salarisschalen voor secretaresses zijn stabiel, of hier is sprake van een lichte matiging van de salarissen.

Individuele advocaten gaan niet per se achteruit in hun salaris. De salarissen stijgen daarentegen wel minder hard en voor nieuwkomers zijn de salarissen wat lager.

Een kleine meerderheid van de kantoren heeft de salarissen aangepast aan de inflatie. Andere kantoren hebben de salarisschema’s gelijk gehouden. Rond de 25 procent van de kantoren heeft de salarissen naar beneden bijgesteld.

Van de vijftien onderzochte kantoren, hebben er enkele de norm voor declarabele uren teruggeschroefd. Hierdoor is het gemiddelde declarabele uren gedaald van 1277 in 2012 naar 1231 in 2013.

Tekst: Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie