Status 
De wet is in juli als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer.

Inhoud 
Financiering van terrorisme wordt een zelfstandig strafbaar feit. Dit naar aanleiding van een aanbeveling van de Financial Action Task Force. Die had kritiek op Nederland omdat financiering van terrorisme slechts vervolgbaar was als strafbare voorbereiding van een ernstige misdaad en niet, zoals in de meeste landen, als zelfstandig strafbaar feit. Op het nieuwe misdrijf in art. 421 Wetboek van Strafrecht staat acht jaar cel.

In werking
1 september 2013.

 

Status 
Verordening Nederlandse Orde van Advocaten, 25 juli 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Inhoud 
Invoering experiment met no cure no pay; advocaten in letselschadezaken en overlijdensschadezaken mogen met hun cliënten een resultaatgerelateerde beloning afspreken. Na vijf jaar wordt gekeken of de regeling permanent moet worden.

In werking 
1 januari 2014.

 

Status 
Ontwerp-wetsvoorstel aan-passing griffierechten is voor advies aan de Raad van State voorgelegd (zie ook ‘Griffierechten weer omhoog’ op pagina 7).

Inhoud
Verhoging van de griffierechten, dit keer met gemiddeld vijftien procent.

In werking 
Beoogd per 1 januari 2014.

 

Status 
Wetsvoorstel 32 382, sinds mei 2010 in behandeling bij de Tweede Kamer (zie ook ‘Je moet geen toezicht op toezicht stapelen’ op pagina 13).

Inhoud 
Wetgeving naar aanleiding van het rapport-Van Wijmen, waaronder codificatie van de kernwaarden, invoering van een tuchtregister, zwarte lijst en boete, verplichte aansluiting voor elke advocaat bij een klachten-/geschillenregeling, verval van de Wtbz-begrotingsprocedure, modernisering van het tuchtprocesrecht en andere wijzigingen in de Advocatenwet. Daarnaast een nieuwe regeling van het toezicht op de advocatuur.

In werking 
Onbekend.

 

Status 
Plan tijdens zomerreces aan de Tweede Kamer per brief gepresenteerd (zie ook ‘Teeven rekent zich rijk’ op pagina 16).

Inhoud 
Nog 85 miljoen euro bezuinigen op toevoegingen. Eerdere plannen om een leenstelsel in te voeren zijn van de baan. Het toevoegingssysteem blijft intact, maar er komt selectie aan de poort door het Juridisch Loket. Voor huur- en consumentengeschillen krijgen rechtzoekenden in principe geen toevoeging meer. Verder wordt gedacht aan stopzetting van de jaarlijkse indexering en ambtshalve straftoevoeging bij gevangenhouding in plaats van bij inbewaringstelling.

In werking 
Begin 2014 krijgt de Tweede Kamer een evaluatie van lopende pilots met het Juridisch Loket. Sommige maatregelen vereisen nader onderzoek, overleg en/of wetswijzigingen. Andere maatregelen, zoals verlaging van het advocatentarief in bewerkelijke zaken van 104 naar 70 euro per uur, kunnen al op 1 juli 2014 ingaan.

 

Status
Deze omstreden wet is in april nipt (36 voor en 35 tegen) aangenomen door de Eerste Kamer.

Inhoud
Onherroepelijke uitspraken van de strafrechter over ernstige misdrijven kunnen na deze wijziging van het Wetboek van Strafvordering ten nadele van een voormalige verdachte worden herzien. Dat kan alleen op initiatief van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Verder is opsporingsonderzoek alleen toegestaan wanneer de rechter-commissaris een nader onderzoek in de afgesloten zaak start.

In werking
1 oktober 2013.

Download artikel als PDF

Advertentie