Wie via Google zoekt naar no cure no pay komt verrassend veel resultaten tegen over het experiment met resultaatgerelateerde beloning dat op 1 januari 2014 start. 

De bestaande verordening, waarin nu nog een verbod is opgenomen, zal met ingang van begin volgend jaar wijzigen opdat advocaten in letselschadezaken met hun cliënt mogen afspreken dat de beloning afhankelijk is van het behaalde resultaat.
Al sinds de middeleeuwen kennen we in ons land voorschriften die no cure no pay-afspraken voor advocaten verbieden. Simpelweg omdat de advocaat altijd een redelijke vergoeding dient te ontvangen voor zijn geleverde inspanningen en omdat hij, als partijdige en tegelijkertijd juist ook onafhankelijke rechtshulpverlener voor de belangen van zijn cliënt dient op te komen zonder een financieel belang te hebben bij de uitkomst. Daarnaast wordt voorkomen dat advocaten louter aantrekkelijke zaken zullen aannemen (cherry picking). In het experiment zijn dan ook uitdrukkelijk voorwaarden gesteld die eventuele risico’s tot een minimum moeten beperken.
Dat we na ‘eeuwen’ met het experiment aan de slag kunnen, is vooral te danken aan het voorwerk van de Orde om te komen tot goede waarborgen van dit experiment. Ook de politiek droeg – toch onverwacht en op het laatste moment – een steentje bij. Slechts een kiezel, want het toestaan van resultaatgerelateerde beloning is geen handeling van de wetgever maar een wijziging van de verordening (Vademecum Advocatuur 2013, p. 193). Het was aan de advocatuur zelf.

Een belangrijke vraag is wat de cliënt kan verwachten van dit experiment. Is spreiding van het kostenrisico van een procedure daadwerkelijk de oplossing voor zijn probleem? Zo ja, is dat een realistische oplossing en wat draagt de advocaat daar aan bij? Uiteraard geschiedt deelname aan het experiment op basis van vrijwilligheid. De advocaat zal dus nog nadrukkelijker de verwachtingen van de cliënt moeten managen. Ik heb er vertrouwen in dat de advocatuur zich volop inzet om het experiment van resultaatgerelateerde beloning te laten slagen. Het experiment doet een beroep op de discipline van, in dit geval, de letselschadeadvocatuur. De balie kan nu bewijzen met die geboden vrijheid integer om te gaan.

 

 

Download artikel als PDF

Advertentie